اطلاعیه ها

اطلاعیه 1:

قابل توجّه کلیه متقاضیان و سرمایه­ گذاران پروژه هتل مرکوری کیش

متعاقب مصّوبه هیأت مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن ستایش مسکن ایرانیان ( سما ) و پیرو بند 1-6 از مادّه 6 قرارداد واگذاری سهام پروژه هتل مرکوری کیش و نامه شماره 122/109995 موّرخ 1401/05/19 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرّر گردید پس از تکمیل، بهره برداری و تسویه حساب دیون و تعّهدات سرمایه گذاری، قدرالسّهم هریک از ایشان نسبت به عرصه و اعیان پروژه، مستقیماً طی سند رسمی به ایشان انتقال یافته و مالکیت در قالب اشخاص حقیقی سرمایه ­گذار مستقر گردد. لذا مراتب به شرح فوق اصلاح و اعلام می­گردد.

تعداد بازدیدها: 3188