اطلاعیه های مربوط به پروژه لوکس سما

اطلاعیه 1

قابل توجه کلیه سرمایه گذاران پروژه لوکس سماء

با توجه به تعریف پروژه “لوکس سما” در زمین دارای پلاک ثبتی 189 فرعی به مساحت 24175 متر مربع متعلق به شرکت پارس فن مغان طی تفاهم نامه شماره 137-پ-00 مورخ  05/03/1400 نظر به عدم پیشرفت پروژه توسط شرکت مالک و سازنده، شرکت تعاونی انبوه سازی ستایش مسکن ایرانیان در حال انتقال موقعیت پروژه به زمین مشابه در منطقه 22 می­باشد.

فلذا تا زمان اعلام پلاک ثبتی جدید پروژه، موقعیت مکانی تفاهم نامه فوق­الذکر کان لم یکن تلقی گردیده و قدرالسهم ثبت نامی کلیه سرمایه گذاران ضمن قابلیت انتقال به سایر پروژه­ها، نزد شرکت تعاونی محفوظ می باشد.

اطلاعیه 2

🔴قابل توجه سرمایه گذاران پروژه لوکس سما

پیرو اطلاعیه قبلی و اعلام فسخ غیر قطعی تفاهم نامه شماره ۱۳۷-پ-٠٠ از طرف شرکت پارس فن (طی اظهارنامه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۰۰۱۱۶۳۸۶۵)، از بیستم آذرماه ۱۴۰۰ تا زمان جایگزینی زمین جدید در منطقه ۲۲ تهران، هیچیک از سرمایه گذاران پروژه لوکس سما الزامی به واریز اقساط سرمایه گذاری خود به حساب شرکت تعاونی انبوه سازی ستایش مسکن ایرانیان (سما) را نخواهند داشت.
واریز یا عدم واریز هر گونه وجه از تاریخ فوق الذکر، هیچ امتیاز مثبت یا منفی برای سرمایه گذاران به همراه نخواهد داشت و اقساط تجمیع شده هم زمان با تعیین زمین جدید در منطقه ۲۲ وصول خواهد شد.
ضمنا کلیه سرمایه گذاران پروژه های تعاونی که طبق بند ۲۱ آئین نامه دفترچه سرمایه گذاری، به واسطه تأخیر بیش از حد در واریز اقساط، از پروژه درخواستی خود سلب امتیاز شده اند، می بایست در اسرع وقت به واحد امور سرمایه گذاران مراجعه و تعیین تکلیف نمایند. در غیر این صورت بنا بر تشخیص تعاونی، متناسب با میزان سرمایه آورده ایشان به سایر پروژه ها منتقل شده و در صورت عدم تکافو مشمول بند ۲۲ آئین نامه خواهند شد.
لذا مفاد این اطلاعیه تنها شامل سرمایه گذاران خوش حسابی است که دفترچه سرمایه گذاری ایشان طبق آئین نامه تا بیستم آذر معتبر باشد.

اطلاعیه 3

🔴قابل توّجه کلیه سرمایه گذاران پروژه‌های طرح ملّی مسکن اقساطی و طرح جامع سرمایه گذاری ملکی :
اقساط سال دوّم کلیه متقاضیان می‌بایست با احتساب توّرم ۴۳ درصد (اعلام مراجع رسمی) پرداخت گردد.
لذا مبنای خوش حسابی اعضاء برای واریز از قسط سیزدهم، طبق روند فوق لحاظ خواهد شد.